Klachten en Geschillen

Natuurlijk stemmen we de kraamzorg en de verwachtingen die je kunt hebben af in het intake gesprek. Tijdens de kraamzorg blijven we dit doen. Als de kraamzorg toch niet aan je verwachting voldoet of je hebt een klacht of geschil die we niet samen hebben kunnen oplossen, dan kun je gebruik maken van onze onderstaande klachtenregeling.

Klacht voorleggen aan de Klachtenfunctionaris

U kunt uw klacht schriftelijk, in de Nederlandse taal, indienen bij de coördinator abonnementen van Quasir via e-mail bemiddeling@quasir.nl zoals vermeld op www.quasir.nl.

De klachtenfunctionaris is gebonden aan de Gedragscode Medewerkers Quasir, alsmede het Protocol Professionele Onafhankelijkheid Quasir. Deze zijn in te zien op www.quasir.nl.